Projenin tanımı

 

Projemizin adı Merdivendeki adımlar
Sloganı:
Hızlı inme merdivenden düşersin aniden…
 
İkisi de okul genelinde düzenlenen yarışma sonucu tespit edildi.
 
 
Bizler proje konumuzun öğrencilerimizce tarafından belirlenmesini istedik. Bu doğrultuda önce farklı sınıflardan öğrenciler seçildi. Öğrencilerden okulumuzun mevcut problemlerini yazmaların istedik. Çalışma neticesinde ortaya onlarca problem çıktı. Yine beyin fırtınası yöntemiyle öğrenciler bu problemleri gruplara ayırdı. Böylece okulumuzun 7 temel problemi belirlenmiş oldu. Biz bu problemleri içeren bir anket hazırlayıp öğrencilerimize uyguladık ve okulumuzun öncelikli problemini tespit ettik: “Okul Merdivenlerinde Yaşanan Kaos”
 
            Hem okulumuzun ilimizdeki en kalabalık okullarından biri olması, hem de teneffüs sürelerinin yeterli olmaması nedeniyle, öğrenciler beslenme, kantine gitme ve tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmek için zaman sıkıntısı yaşamakta ve okul merdivenlerinde telaşlı hareket etmektedirler. Bu da öğrenciler arasında düşme, yaralanma ve tartışmaların sıklıkla yaşanmasına neden olmaktadır.
 
Çözüm olarak önce duvarlara sloganlar yazıldı. Merdivenlere SBS sonucu kazanacakları okul adları yazıldı.Öğrencilerimizin yardımıyla bulunan en etkili çözüm önerisi “Akıllı basamak” idi. Bu mekanizma hızlı inen çıkan öğrencileri sonar sensorlar yardımıyla tespit edip mekanizmanın bir parçası olan ekranda öğrenciyi görüntüleyen ve sesli olarak uyarıda bulunan bir sistemden oluşmaktadır. Teneffüslerde merdivenlerde oluşan kalabalık içinde hızlı inen veya çıkan öğrenci olduğunda da sistem bu öğrenciyi algılayıp gerekli uyarıyı yapabilecektir.Tıpkı otobanda hızlı giden aracın hızının göstergede çıkıp “Yavaş gidiniz” uyarısında bulunması gibi öğrencimizin de koştuğu zaman sensör tarafından algılanıp kamera tarafından resmi çekiliyordu. Daha sonra öğrencimizle rehberlik öğretmenimiz görüşecekti…
 
 
Projenin uygulanabilirliğini değerlendirmek için üniversitelerin mekatronik bölümleri ile iletişime geçilmiş ve akademisyenlerden projenin fizibilitesi hakkında görüş alınmıştır. Belediyenin Teknik Servis Bölümü okulumuza gelip keşif yapmış ve kurulacak mekanizmanın nasıl olabileceği hakkında görüşlerini belirtmişlerdir. Proje ayrıca mühendislerle de tartışılmış, ve onların yönlendirmesiyle RENKO firmasıyla irtibata geçilmiş ve prototip hazırlanmıştır.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=